محصول شرکت اکوریت لوکاترس امریکا با ۱۰ متر عمق. میدان یاب مغناطیسی. دارای ۴ سنسور جستجوکننده و مانیتور اختصاصی کوچک و کم حجم. دارای دو حالت جستجوی Live Scan و حالت صوتی. تصویر واقعی از هدف با نمایش عمق و شناسایی حفره و فضاهای خالی.
فلزیاب نانوبازرگان