سیستم دوگانه GPR-PI لودستون پرو

ردیاب پرقدرت “یو-جی۵۰”

زایلوگ بیسیک ۲۰۱۸

نقطه زن زایلوگ پرو ۲۰۱۸

سیستم نقطه زن تصویری زایلوگ ۲۰۱۸

فیلم تست و آموزش ردیاب گلدر ادار آمریکا

فیلم تست و اموزش اسپکترا V3I

اخذ گواهینامه مدیر نابغه کشوری از مرکز انجمن مدیریت اموزشی ایران توسط دکتر صمدکرمی

اخذ گواهینامه معتبر کیفیت محصولات ایزو۲۲۳۰۱ توسط شرکت فلزیاب نانوبازرگان ایران