ردیاب قدرتمند “ار دی پرو”

ردیاب خوراکی “تی اف آر۴”

ردیاب بسیار قدرتمند ” بلک هانتر”

فلزیاب “اس.ای۲۳۵”

فلزیاب “اکسپیر پرو”

فلزیاب پالسی “فارمت ایکس۳”

سیستم پالسی “فارمت اف وان”