حضور دکتر کرمی در اجلاس سراسری کسب و کار

جلسه معارفه