فیلم تست و اموزش اسپکترا V3I

اخذ گواهینامه مدیر نابغه کشوری از مرکز انجمن مدیریت اموزشی ایران توسط دکتر صمدکرمی

اخذ گواهینامه معتبر کیفیت محصولات ایزو۲۲۳۰۱ توسط شرکت فلزیاب نانوبازرگان ایران