گواهی نامه های شرکت

کارکنان رسمی

دریافت تندیس زرین مدیریت

حضور دکتر کرمی در اجلاس سراسری کسب و کار

جلسه معارفه

انتخاب مدیر نمونه کشوری و مدیر شایسته ملی