سیستم نقطه زن قدرتمند “جی.پی.آر-گروت”

سیستم طلایاب تصویری DOVE DGPR-300

پهباد جی پی آر کبری ۲۰۲۰ نیوورژن

رمزگشایی نماد گاو در دفینه یابی

سیستم پالسی “فارمت اف وان”

فلزیاب “اس.ای۲۳۵”

فلزیاب “اکسپیر پرو”

فلزیاب پالسی “فارمت ایکس۳”

نقطه زن روور یوسی