پهباد جی پی آر کبری ۲۰۲۰ نیوورژن

رمزگشایی نماد گاو در دفینه یابی

سیستم پالسی “فارمت اف وان”

فلزیاب “اس.ای۲۳۵”

فلزیاب “اکسپیر پرو”

فلزیاب پالسی “فارمت ایکس۳”

نقطه زن روور یوسی

سیستم نقطه زن پالس دیجیتال “پی.یو۴۰۰”