اخذ گواهینامه معتبر کیفیت محصولات ایزو۲۲۳۰۱ توسط شرکت فلزیاب نانوبازرگان ایران

حضور دکتر کرمی در اجلاس سراسری کسب و کار

انتخاب مدیر نمونه کشوری و مدیر شایسته ملی