سیستم بوقی ” ونکوییش “

سیستم نقطه زن “گان اسکن”

سیستم تصویری “گان اسکن”

ردیاب “دی اچ ایکس۸۰۷”

سیستم نقطه زن پالس دیجیتال “پی.یو۴۰۰”

فلزیاب “پروتون وی۱۶”

سیستم نقطه زن پالس دیجیتال “پی.یو۴۰۰”