چگونه اثار دفینه رو دقیقتر بشناسیم؟

آثار شناسی:
درهنگام رمزگشایی نشانه هابایدچند مورد را بدونید..
۱_ایادفینه وجوددارد
۲-درکجا
۳-درچه مسافتی
۴-درکدام جهت
۵-درچه عمقی
۶-شکل مکانی که دفینه درانجاپنهان شده چگونه است.
دوستان نشان دفینه براساس یک قانون الفبایی وریاضی ساخته شده .
به همین دلیل.نشان های دفینه به صورت زنجیربوده وازیکی بیشتر است
هرنشانه ایی یک زبانی دارد.این زبان ویژگیهای شکل میباشد.دوستان توجه داشته باشند، مثلابرروی یک تخته سنگ.حکاکی مارچنبره زده است ابتداباید ویژگیهای ماررابدونیم. ماردرزمان خطربه جایی فرارمیکند. یاسوراخ یازیرتخته سنگ مثال اگرماربی حرکت بودوچنبره زده باشدودرکنارش نشانه ی انتقالی نباشد.دراین صورت بایدزیرتخته را حفاری کرد. مارسلاحش زهرمیباشددراین صورت بایدمراقب تله وسمی بودن دفینه بود۲-داشتن اطلاعات درموردمردمی که ازنشانه کرده انددرجهت اجتماعی اقتصادی.اعتقادی توجه داشته باشیدبعدازشناخت اثاروفهمیدن اینکه این علایم مطلق به کدوم یک ازاقوام بوده حالابایدبونیددرکدام جهت دفینه روگذاشتن
۱-جهت های استفاده جهت گذاشتن
یهودیان:شمال شرق وجنوب شرق
۲-غیریهودیان:شمال غرب جنوب غرب
۳-اشارهابه سه نوع هستند:
اشارهای توجیهی,تکمیلی.تثبیتی.

اشارهای توجیهی مسافت وطول هدف تااشازه بادلایل مشخص مانند
عقرب.پای حیوانات.وانسان وجوغن.مربع.مستطیل.دایره وغیره

اشاره تکمیلی.به نوعی وابسته به اشاره توجیهی بعدازمشخص کردن مسافت ومتراژاشاره توجیهی به اشاره تکمیلی رسیدکه دربعضی ازموارد۱۸۰درجه مسیرراتغیرمیدهد وممکن است هیچ گونه اشاره ونشانه ای برای رفتن به هدف نباشد.اشاره تکمیلی شامل جوغن هرنوعش.شیار.کله.ویاسرمیخ.زبان مار.دم عقرب صلیب وعقرب.یک حرف الفبادرکناریک عقرب.پای اسب.عکس گوش روصخره.لاک لاکپشت ومربع های ان.

اشاره تثبیتی:این اشاره هابرروی صخره نقش زدمیشودوهدف زیرویا
دریکی ازکنارهای علایم قرارداردو
گلاازسه مترمربع بشتردورنیست
ومعمولادرزیرخاک بصورت اتاق قراردارد.ودربعضی اوقات یک سنگ کوچک برروی این صخره وجودداردکه ازهرطرف به ان نگاه کنیدبصورت دایره دیده میشود. به اشاره تثبیتی میتوان اشارکرد
ماربدون چشم. حرف ال برروی صخره وعقرب.ویک نشانه اویک حرف الفبا.جوغن ویک صورت انسان.صلیب کوچک که ضلع های مساوی.سنگ یاصخره روشن تقری
تقریبابه رنگ قرمز.عکس اهوکه سرش روبه پایین است.مرغ همراه باتخمهایش.پاهمراه باانگشتان بصورت مساوی.جوغن برعکس.شترپارک شده.بصورت نشسته که سران انحنادارد.زن حامله.شیاری عمیقی که طول ان بیشتراز۷۰سانت باشد.وجوغن هایی که شکل خاصی دارند دوستان اگردقت کنن به توضیحات خودشون میتونن علایم رورمزگشایی نمایندواگرنیازبودراهنمایی بگیرند.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .